آخر

Dictionnaire Arabe آخر maddesi.


I آخِرُ
['ʔaːxir]
n
نهايَةٌ fond m, bout m

في آخِرِ الصَّفَّ — au fond de la classe

♦ إلى آخرهِ etc, et ainsi de suite
II آخَرُ
['ʔaːxar]
adj
ثانٍ autre, autrui

قَرأتُ كتاباً آخَر — J'ai lu un autre livre.

♦ قُبول ُ الآخَرِ accepter autrui


Diger Dillerde

Arapça - Türkçe - آخر

Arapça - İngilizce Sözlük - آخر

Arapça - Arapça - آخر

Arapça - Rusça Sözlük - آخر
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114