آخر

Arabic Dictionary آخر maddesi.


آخَر
another; else; one more, second, further; different, separate, distinct, not the same, unlike others

آخِر: أخِير
last, final, terminal; latest; ultimate, utmost, extreme

آخِر: نِهَايَة، خاتِمَة
end, termination, close, conclusion, windup, finish, last part, final stage, finale

آخِر: طَرَف، حَدّ
end, limit, extreme, extremity, terminus, termination, terminal point, tip, border, edge

آخِر: أسْفَل، كَعْب
foot, bottom, tail, lower part


Diger Dillerde

Arapça - Türkçe - آخر

Arapça - Arapça - آخر

Arapça - Fransızca Sözlük - آخر

Arapça - Rusça Sözlük - آخر
6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286 293 300 307 314 321 328 335 342 349 356 363 370 377 384 391 398 405 412 419 426